Vi ste ovdje: Naslovnica > Novosti Ispis stranice Dodaj u zabilješke Komentiraj stranicu Pošalji link Email-om
Pon, 16.12.2019

Povijesni razvoj zaštite prirode u Hrvatskoj

Kao i u mnogim drugim državama, prve ideje i poticaji za zaštitu prirode u Hrvatskoj vezani su uz drugu polovicu 19. stoljeća. Nositelji takvih poticaja bili su u prvom redu entuzijasti raznih struka (biolozi, geografi, šumari, ali i putopisci, umjetnici…). Oni su shvatili koliko je Hrvatska vrijedna i raznolika u prirodnom pogledu. Ti su pojedinci u početku djelovali neorganizirano, nastojeći prije svega popularizirati prirodne vrijednosti i ljepote, a nešto kasnije javile su se i ideje o zakonskoj zaštiti određenih prirodnih fenomena i područja. Postupno se za prirodu zainteresirala i znanstvena javnost, zastupljena sve većim brojem istraživača. U Zagrebu se osnivaju i prva društva koja se brinu o prirodi: Hrvatsko prirodoslovno društvo (1885.) i Društvo za uređenje i poljepšavanje Plitvičkih jezera i okolice (1893.).

Jednako važan za razvoj zaštite prirode u Hrvatskoj je razvoj zakonske regulative kojom se nastoje očuvati posebne ljepote te ugrožene biljne i životinjske vrste. Prvi takvi zakoni u Hrvatskoj bili su Zakon o zaštiti ptica i Zakon o lovu (1893.) te Zakon o zaštiti špilja (1900.).

Godinom početka suvremenog razdoblja organizirane zaštite prirode u Hrvatskoj drži se 1946., kada je osnovan Zemaljski zavod za zaštitu prirodnih rijetkosti, koje je poslije pod imenom Odjel za zaštitu prirodnih rijetkosti djelovao do 1960., kada je osnovan Zavod za zaštitu prirode kao samostalno tijelo zaduženo za skrb o svim prirodnim dobrima. Kroz godine rada mijenjali su se nazivi organizacije kao i Zakon o zaštiti prirode.

Na temelju Zakona o ustanovama, Vlada Republike Hrvatske donosi Uredbu o osnivanju Državnog zavoda za zaštitu prirode (NN 126/2002.). Djelatnost Zavoda obuhvaća stručne poslove u vezi zaštite prirode: prikupljanje i obrađivanje podataka u vezi zaštite prirode i izrade baze podataka; praćenje stanja očuvanosti biološke i krajobrazne raznolikosti i predlaganje mjera za njihovu zaštitu; pripremanje i provođenje projekata i programa u području zaštite prirode, sudjelovanje u provođenju međunarodnih ugovora; organiziranje i provođenje odgojno-obrazovnih aktivnosti i dr. Osnovane su Javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000 u nacionalnim parkovima i parkovima prirode te Javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000 na županijskoj i lokalnoj razini.

2015. godine osnovana je Hrvatska organizacija za okoliš i prirodu (HAOP) kao neovisna javna ustanova, nastala spajanjem Agencije za zaštitu prirode i Državnog zavoda za zaštitu prirode. HAOP je preuzeo njihove poslove prikupljanja i objedinjavanja podataka i informacija o okolišu i prirodi radi osiguravanja i praćenja provedbe politike zaštite okoliša i prirode , održivog razvoja te ostale stručne poslove u vezi sa zaštitom okoliša i prirode. Danas HAOP djeluje u sklopu Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Hrvatska, u usporedbi s industrijskim razvijenim državama Zapadne Europe, zauzima velike površine netaknute prirode, a one bi se uza sve jaču izraženu želju i ekološku svijest te povećana materijalna ulaganja mogle zaštititi i time očuvati za buduće naraštaje. Podizanje cjelokupne ekološke svijesti, ne samo u pogledu širenja zaštićenih područja, nego i općenito u pogledu za kvalitetniji život, aktualan je izazov za sektor zaštite prirode.


Zadnja promjena: 16.12.2019. u 08:57 sati | Prikazano 607 puta